Đạt giải cuộc thi tuyển thiết kế


“…chỉ duy nhất làm kiến trúc sư…”

Chủ đầu tư
Thời gian thực hiện
Địa điểm xây dựng
Giải thưởng

Chi tiết

“Cuộc đời tôi cho đến nay, chỉ duy nhất làm kiến trúc sư (bao gồm làm nghề và dạy học kiến trúc). Đây là một nghề khá đặc biệt, đòi hỏi người làm nghề phải có cảm xúc của một nghệ sĩ, đồng thời phải có tư duy của một nhà khoa học.”

“Cuộc đời làm nghề của tôi gắn liền với việc tìm hiểu và nghiên cứu lịch sử, văn hóa và kiến trúc truyền thống của Việt Nam để thấu hiểu và nhận ra những giá trị sâu xa và to lớn trong kho tàng văn hóa của dân tộc mình. Đó là nguồn chất liệu không gì sinh động hơn cho mỗi nghệ sĩ khi hoạt động sáng tạo, “khởi nguồn” là vậy và “cảm hứng” cũng từ đó. Thực tế, khi càng đọc nhiều, càng tìm hiểu sâu, cảm hứng càng dâng trào. Không gì hạnh phúc bằng khi sáng tạo của mình có khởi nguồn từ những tinh hoa của truyền thống dân tộc.”

Để đi đến cuộc trò chuyện này thật không dễ dàng, khi nhận lời tham gia, thầy Thuận xin phép không trực tiếp trả lời phỏng vấn vì bộ câu hỏi cần thời gian để ông xem lại nhiều nội dung quan trọng, khối lượng thông tin quá nhiều khiến ông không thể nhớ chi tiết từng giai đoạn làm nghề trong cuộc đời mình. Cầm trên tay bài trả lời được kiến trúc sư cẩn thận thảo ra 13 trang giấy theo thói quen dùng biết viết và vẽ ra suy nghĩ của mình, chúng tôi thực sự ngạc nhiên bởi những điều ông đã thực hiện cùng “đứa con tinh thần” X1-HAAI hơn 50 năm qua.