Công trình bảo tàng


Bảo tàng Lào Cai

Chủ đầu tư
Thời gian thực hiện
2015
Địa điểm xây dựng
Quy mô công trình

Gallery