Công trình nhà ở


Biệt thự Hoa Viên

Chủ đầu tư
Thời gian thực hiện
2013
Địa điểm xây dựng
Quy mô công trình

Chi tiết

2014  Tru so HDND va UBND TP HCM – PA du thi 888

Gallery