Công trình dịch vụ - Chợ


Bể cá heo – Cửa Lò

Chủ đầu tư
Thời gian thực hiện
Địa điểm xây dựng
Quy mô công trình