Công trình Văn hóa


Câu lạc bộ nghệ thuật truyền thống – đoàn Chèo Hà Nội

Chủ đầu tư
Ban quản lý dự án - sở văn hóa thông tin Hà Nội
Thời gian thực hiện
2002
Địa điểm xây dựng
Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Hà Nội
Quy mô công trình