Công trình dịch vụ - Chợ


Chợ Đông Hà – Quảng trị

Chủ đầu tư
Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng Thị xã đông hà, Quảng Trị
Thời gian thực hiện
1990 - 2003
Địa điểm xây dựng
Thị xã Đông Hà, Quảng trị
Quy mô công trình