Công trình Văn hóa


Cổng Rạp xiếc TW

Chủ đầu tư
Liên đoàn Xiếc Việt Nam
Thời gian thực hiện
2005
Địa điểm xây dựng
Trần Nhân Tông, thành phố Hà Nội
Quy mô công trình