Công trình nhà ở


Đà Nẵng 70 tầng

Chủ đầu tư
Thời gian thực hiện
2016
Địa điểm xây dựng
Quy mô công trình

Gallery