Công trình hỗn hợp


Đà Nẵng ngã tư

Chủ đầu tư
Thời gian thực hiện
2017
Địa điểm xây dựng
Quy mô công trình

Gallery