Công trình tâm linh


Đền thờ Lạc Long Quân

Chủ đầu tư
Ban QLDA Đầu tư xây dựng Đền Hùng
Thời gian thực hiện
2005
Địa điểm xây dựng
Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ
Quy mô công trình