Công trình tâm linh


Đình làng Kim Bôi

Chủ đầu tư
Thời gian thực hiện
2016
Địa điểm xây dựng
Quy mô công trình

Gallery