Công trình hỗn hợp


Tổ hợp Văn phòng, siêu thị và nhà để xe tự động 105 Trường Chinh

Chủ đầu tư
Công ty cổ phần VLXD và XNK Hồng hà
Thời gian thực hiện
2007
Địa điểm xây dựng
105 Đường TRường Chinh, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Quy mô công trình