Công trình hỗn hợp


Khách sạn – Căn hộ golf Vũng Tàu

Chủ đầu tư
Thời gian thực hiện
Địa điểm xây dựng
Quy mô công trình