Khách sạn - Resort


Khu du lịch sinh tháI cao cấp Asean resort & spa

Chủ đầu tư
Công ty cổ phần Thái Thịnh
Thời gian thực hiện
2009 - 2012
Địa điểm xây dựng
21A Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội 
Quy mô công trình

Gallery