Khách sạn - Resort


Khu du lịch sinh thái, vui chơi giải  trí Vụng Đồng Hồ

Chủ đầu tư
Công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch Vạn Phong
Thời gian thực hiện
2004
Địa điểm xây dựng
Vụng Đồng Hồ, thị trấn Cát bà, huyện Cát Hải, Hải Phòng
Quy mô công trình

Gallery