Công trình dịch vụ - Chợ


Khu nghỉ dưỡng vườn đảo hoang và hoài niệm tỉnh Thanh Hóa

Chủ đầu tư
Thời gian thực hiện
Địa điểm xây dựng
Quy mô công trình

Chi tiết