Công trình Văn hóa


Khu đô thị sinh thái văn hóa du lịch Đăk lăk

Chủ đầu tư
Thời gian thực hiện
Địa điểm xây dựng
Quy mô công trình

Chi tiết