Công trình Văn hóa


Nhà biểu diễn đa năng Cửa Lũ

Chủ đầu tư
Công ty liên doanh hồng thái - S.I.T Việt Nam
Thời gian thực hiện
2005
Địa điểm xây dựng
Cửa Lũ, tỉnh Nghệ An
Quy mô công trình

Gallery