Công trình Văn hóa


Nhà biểu diễn và nhạc nước

Chủ đầu tư
Thời gian thực hiện
2006
Địa điểm xây dựng
Quy mô công trình

Chi tiết

Tên công trình: Nhà biểu diễn và nhạc nước

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Thương mại Văn hoá Hải Phòng

Một số tư liệu về quy mô công trình:

– Quy mô số chỗ ngồi: 2301 chỗ.

+ Khán đài cố định: 1438 chỗ.

+ Khán đài ghế rời: 728 chỗ.

+ Số ghế trong nhà hàng (Kết hợp xem): 135 chỗ.

– Tổng diện tích sàn khu vực khán giả: 6658 m2.

– Diện tích mặt nước: 940 m2.

– Diện tích sân khấu: 445 m2.

– Tổng diện tích nhà điều hành và kỹ thuật biểu diễn: 1047 m2.