Công trình Văn hóa


NHÀ HÁT CA MÚA DÂN GIAN VIỆT BẮC

Chủ đầu tư
Bộ văn hóa thông tin đoàn ca múa dân gian Việt Bắc
Thời gian thực hiện
2005
Địa điểm xây dựng
Thành phố Thái Nguyên
Quy mô công trình

Gallery