Trụ sở cơ quan


Nhà họp hội đồng chính phủ

Chủ đầu tư
Văn phòng Chính phủ
Thời gian thực hiện
1990 - 1992
Địa điểm xây dựng
Số 1 Bách Thảo, Hà Nội
Quy mô công trình

Tổng diện tích sàn: 6000m2

Chi tiết

Tên công trình: NHÀ HỌP HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Chủ đầu tư: Văn phòng Chính phủ

Địa điểm xây dựng: Số 1 Bách Thảo, Hà Nội

Năm thiết kế và hoàn thành xây dựng: 1991 – 1992

Hạng mục trực tiếp thiết kế: Thiết kế toàn bộ công trình

Quy mô đặc điểm công trình:

TỔNG QUAN DỰ ÁN

Gallery