Trụ sở cơ quan


Nhà họp hội đồng chính phủ

Chủ đầu tư
Văn phòng Chính phủ
Thời gian thực hiện
1990 - 1992
Địa điểm xây dựng
Số 1 Bách Thảo, Hà Nội
Quy mô công trình

Tổng diện tích sàn: 6000m2

Chi tiết

Gallery