Trụ sở cơ quan


Nhà làm việc bộ kế hoạch và đầu tư 

Chủ đầu tư
bộ kế hoạch và đầu tư 
Thời gian thực hiện
1995 - 2004
Địa điểm xây dựng
số 65 Văn Miếu, Phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội
Quy mô công trình

Gallery