Công trình Thể thao


Nhà thi đấu – Trường đại học Kiến Trúc Hà Nội

Chủ đầu tư
Trường đại học Kiến Trúc Hà Nội
Thời gian thực hiện
2002
Địa điểm xây dựng
Trường đại học Kiến Trúc Hà Nội
Quy mô công trình