Công trình hỗn hợp


Phối cảnh 3d nút giao thông trung tâm quận Long Biên

Chủ đầu tư
Thời gian thực hiện
2017
Địa điểm xây dựng
Quy mô công trình

Gallery