Công trình bảo tàng


Phương án Bảo tàng Trường Sa

Chủ đầu tư
Thời gian thực hiện
Địa điểm xây dựng
TP Nha Trang, Khánh Hòa
Quy mô công trình

Chi tiết