Công trình dịch vụ - Chợ


Quảng trường lễ hội trung tâm buôn ma thuột

Chủ đầu tư
Thời gian thực hiện
Địa điểm xây dựng
Quy mô công trình