Công trình tâm linh


QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU TƯỞNG NIỆM, TRI ÂN NHỮNG NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI ĐẤT NƯỚC, VỚI DÂN TỘC TỈNH ĐIỆN BIÊN

Chủ đầu tư
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DIA - HÀ TÂY
Thời gian thực hiện
Địa điểm xây dựng
ĐỒI TÔNG KHAO - XÃ THANH NƯA - HUYỆN ĐIỆN BIÊN - TỈNH ĐIỆN BIÊN
Quy mô công trình

Gallery