Công trình Thể thao


Sân đua chó Vũng Tàu – Vung Tau Greyhound Racing

Chủ đầu tư
VABIS Group
Thời gian thực hiện
1998
Địa điểm xây dựng
SVĐ Lam Sơn, TP Vũng Tàu
Quy mô công trình