Công trình hỗn hợp


Tòa nhà làm việc, văn phòng cho thuê, Gara đỗ xe – Ford Thăng Long

Chủ đầu tư
Thời gian thực hiện
Địa điểm xây dựng
Quy mô công trình