Trụ sở cơ quan


TRỤ SỞ CỤC VĂN THƯ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC

Chủ đầu tư
Thời gian thực hiện
Địa điểm xây dựng
Số 12 Đào Tấn, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội
Quy mô công trình

Gallery