Công trình đặc biệt


Trung tâm hành lễ và nhà tưởng niệm nghĩa trang liệt sỹ A1 Điện Biên

Chủ đầu tư
Thời gian thực hiện
2014
Địa điểm xây dựng
Quy mô công trình

Chi tiết


Gallery