Công trình hỗn hợp


Trung Tâm Thông Tin Thương Mại Hàng Hải Quốc Tế Hà Nội

Chủ đầu tư
Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam
Thời gian thực hiện
1997 - 2002
Địa điểm xây dựng
Số1A đường Giải phóng, quận Đống Đa, Hà Nội.
Quy mô công trình

 

Tổng diện tích sàn: 32,000m2

Diện tích sàn tầng điển hình khối tháp: 1,228m2

Chi tiết