Công trình hỗn hợp


Trung tâm thương mại Phú Xuân

Chủ đầu tư
Thời gian thực hiện
2007
Địa điểm xây dựng
Quy mô công trình

Chi tiết

 

 

Gallery