Công trình hỗn hợp


Trung tâm Thương mại và  văn phòng cho thuê

Chủ đầu tư
Công ty Cổ phần - Tập đoàn Linh Thành
Thời gian thực hiện
2010
Địa điểm xây dựng
Đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình
Quy mô công trình