Công trình Văn hóa


Trung tâm văn hóa du lịch Lào Cai

Chủ đầu tư
Thời gian thực hiện
2014
Địa điểm xây dựng
Quy mô công trình