Công trình Văn hóa


Trung tâm văn hóa – thể thao lao động Thừa Thiên Huế

Chủ đầu tư
Liên đoàn lao động tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian thực hiện
2002
Địa điểm xây dựng
Quốc lộ 49 (Huế - Thuận An)
Quy mô công trình

Gallery