Công trình Văn hóa


Tượng đài Bà Triệu

Chủ đầu tư
Ban quản lý dự án công trình văn hóa tỉnh Thanh Hóa
Thời gian thực hiện
2008
Địa điểm xây dựng
Núi gai, xã triệu lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa
Quy mô công trình