Công trình đặc biệt


Tượng đài Đức Thánh Trần – Nha Trang

Chủ đầu tư
UBND Tỉnh Khánh Hòa – Cty CP An Vien
Thời gian thực hiện
2008
Địa điểm xây dựng
Đường Trần Phú , thành phố Nha Trang
Quy mô công trình

Gallery