Công trình Văn hóa


Tượng đài Không quân

Chủ đầu tư
Thời gian thực hiện
2014
Địa điểm xây dựng
Quy mô công trình