Công trình hỗn hợp


Văn phòng làm việc và cho thuê

Chủ đầu tư
Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội
Thời gian thực hiện
2011
Địa điểm xây dựng
Số 23 Hàn Thuyên, Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Quy mô công trình