Khách sạn - Resort


Vũng Tàu Golf Hotel

Chủ đầu tư
Công ty cổ phần Du lịch Vũng Tàu Golf
Thời gian thực hiện
2009
Địa điểm xây dựng
90 Hạ Long (Bãi Dứa), thành phố Vũng Tàu
Quy mô công trình