Đạt giải Giải khuyến khích cuộc thi tuyển thiết kế


Tháp truyền hình Việt Nam

Chủ đầu tư
Thời gian thực hiện
1998
Địa điểm xây dựng
Giải thưởng
Giải khuyến khích

Gallery