Đạt giải Giải nhất cuộc thi tuyển thiết kế


Tượng đài Thống nhất thành phố Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư
Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian thực hiện
2000
Địa điểm xây dựng
Giải thưởng
Giải nhất

Gallery