Công trình hỗn hợp


Bến xe tải – xe khách và khu dịch vụ xe buýt Yên Thường

Chủ đầu tư
Tổng công ty vận tải Hà Nội
Thời gian thực hiện
2011
Địa điểm xây dựng
Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Quy mô công trình