Trụ sở cơ quan


Cải tạo hội trường trụ sở HĐND và UBND TP Hà Nội

Chủ đầu tư
Thời gian thực hiện
2014
Địa điểm xây dựng
Quy mô công trình

Chi tiết

Gallery