Công trình tâm linh


Cải tạo nghĩa trang liệt sỹ thị xã Hà Đông

Chủ đầu tư
UBND Thị xã Hà Đông
Thời gian thực hiện
2008
Địa điểm xây dựng
Hà Đông, Hà Tây (cũ)
Quy mô công trình