Công trình hỗn hợp


CẦU TREO NAM NGHI

Chủ đầu tư
CÔNG TY CỔ PHẦN AB PHÚ QUỐC
Thời gian thực hiện
2021
Địa điểm xây dựng
MŨI MÓNG TAY, XÃ CỬA CẠN, HUYỆN PHÚ QUỐC
Quy mô công trình