Công trình Thể thao


CLB Thể thao Phú Thọ – TP HCM

Chủ đầu tư
Câu lạc bộ thể thao Phú thọ
Thời gian thực hiện
2004
Địa điểm xây dựng
CLB thể thao Phú thọ, Thành Phố Hồ Chí Minh
Quy mô công trình

Gallery