Công trình đặc biệt


Cổng Phật Tích

Chủ đầu tư
Chùa Phật Tích
Thời gian thực hiện
2012
Địa điểm xây dựng
Núi Phật Tích, Tiên Du, Bắc Ninh
Quy mô công trình