Công trình đặc biệt


Cửa khẩu quốc tế Tây Trang

Chủ đầu tư
Thời gian thực hiện
2015
Địa điểm xây dựng
Quy mô công trình

Gallery